Ścierniwo PolGrit

W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości ścierniwo PolGrit o zróżnicowanej granulacji przeznaczone do usuwania starych powłok malarskich, rdzy, zendry, idealne do przygotowania powierzchni do dalszych zabiegów i obróbki. Ścierniwo PolGrit świetnie nadaje się do czyszczenia urządzeń i instalacji przemysłowych różnorodnych zanieczyszczeń technologicznych, ale też do odnawiania czy piaskowania elewacji budynków wykonanych z kamienia naturalnego.

PolGrit do piaskowania

Zachęcamy do zakupu ścierniwa PolGrit o różnej granulacji w kontenerach typu BIG-BAG, luzem lub w workach po 25 albo 50 kg. Oferujemy transport pojazdami do 24 ton lub wysyłkę kurierem. Polecamy też usługę odbioru zużytego surowca od Klienta. Dostępny u nas PolGrit to wysokiej jakości ścierniwo o wszechstronnym zastosowaniu przeznaczone do użytku w różnych branżach. Zachęcamy do wysyłania zapytań ofertowych. W przypadku wątpliwości służymy pomocą.

PPHU „ALMA” Głogów oferuje:

I. Ścierniwo pomiedziowe PolGrit zgodne z normą PN-EN ISO 11126

znane również pod nazwą: żużel pomiedziowy, ścierniwo żużlowe, szlaka pomiedziowa, będące doskonałym środkiem do obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni metalowych, betonowych, konstrukcji żelbetowych, kamieni naturalnych a w szczególności do realizacji takich prac jak:

 • przygotowanie powierzchni metali do aplikacji zabezpieczeń antykorozyjnych przy zastosowaniu zestawów malarskich     ( konstrukcje stalowe, zbiorniki , mosty, hale przemysłowe , statki , wagony kolejowe, wieże szybów kopalń itp.)
 • usuwanie starych powłok malarskich , rdzy , zendry
 • przygotowanie powierzchni stalowych do metalizacji natryskowej
 • przygotowanie powierzchni metalowych do pokrycia kompozytami i tworzywami sztucznymi
 • oczyszczanie konstrukcji betonowych i żelbetowych przy naprawach konstrukcyjnych i powierzchniowych (mosty, wiadukty , kominy, chłodnie kominowe , komory oczyszczalni ścieków, zapory wodne)
 • odnawianie elewacji budynków i budowli z kamienia naturalnego
 • oczyszczanie urządzeń i instalacji przemysłowych z zanieczyszczeń technologicznych

o poniższych frakcjach:

   ∙ PolGrit STANDARD o granulacji0,2 ÷ 2,8 mm
   ∙ PolGrit Selekt A o granulacji0,2 ÷ 1,4 mm
   ∙ PolGrit Selekt B o granulacji0,7 ÷ 2,8 mm
   ∙ PolGrit Selekt C o granulacji0,2 ÷ 0,5 mm
   ∙ PolGrit Selekt D o granulacji0,2 ÷ 1,0 mm
   ∙ Wypełniacz mielony o granulacji0,0 ÷ 0,4 mm

Ścierniwo PolGrit dostępne jest:

 • luzem (frakcja PolGrit STANDARD)
 • w kontenerach zwrotnych typ BIG-BAG
 • w workach 50 kg na paletach drewnianych  ofoliowanych
 • w workach 25 kg na paletach drewnianych  ofoliowanych

II. Zagospodarowanie zużytego ścierniwa poprzez dalsze gospodarcze wykorzystania

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej ( Dziennik Ustaw nr 16 poz. 156 z dn. 4.020.2004 r. ) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy oczyszczeniu powierzchni , malowaniu i metalizacji natryskowej wprowadza obowiązek zbierania z miejsc pracy zużyte ścierniwo i przekazanie go do utylizacji.

2. Zgodnie z „Ustawą o odpadach” wytwórcy odpadów zobowiązani są prowadzić:

 • Kartę ewidencji odpadów – Pobierz
 • Kartę przekazania odpadów – Pobierz

III. Transport samochodowy 24 t ścierniwa oraz zużytego ścierniwa do zagospodarowania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, świadczymy kompleksową usługę w systemie wahadłowym, dostarczając ścierniwo do odbiorcy transportem samochodowym a kursem powrotnym odbieramy zużyte ścierniwo do zagospodarowania.

Na życzenie odbiorcy realizujemy dostawę ścierniwa workowanego przesyłką kurierską.

Na życzenie odbiorcy wystawiamy deklaracje zgodności dla zakupionej partii towaru.

IV. Organizację transportu kolejowego

Zasady stosowania ścierniwa Polgrit
Zgodnie z normą PN-EN ISO 11126, dział dotyczący składu ziarnowego, obecność w ścierniwie Polgrit nadziarna w ilości zgodnej z asortymentem nie jest wadą ścierniwa. Dlatego w celu uniknięcia zatorów podczas piaskowania zalecane jest stosowanie prewencyjnie sita na zasypie do piaskarki o oczkach minimum 4 razy większych od górnego zakresu granulacji nabytego ścierniwa.
Z chwilą opuszczenia towaru terenu Zakładu Materiałów Ściernych, PRODUCENT/ DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za wilgotność nabytego ścierniwa, która jest uzależniona od warunków, w jakich towar jest transportowany i przechowywany u nabywcy.

Szybki Kontakt

PPHU „ALMA”
ul. Łokietka 32/5
67-200 Głogów
tel/fax             76 8356657
tel. kom.         601 748 642
[visitor_counter]